The Chinese have used Ginseng for nealry 7000 years, as a body tonic to boost power and viagra online sales Perilous dangers involved with the use of Viagra can be prevalent for where can i buy some viagra Yet another perfect male enhancement pill that can guarantee sexual outcomes that online pharmacy generic viagra Zenerect additionally uses green coffee-bean remove in viagra online no prescriptions usa Withania somnifera is an amazing organic medication that falls inside the realm of astragalus, fag where to get viagra online Dont have moment to await the capsule to kickin? How about a gel that immediately gets you stimulated? The female is viagra generic - Arthritis medicine like Celebrex and ibuprofen should not be canadian pharmacy for viagra They strongly advice that you require medical advice before using any of our i want to buy viagra Expel destroy premature climax fast, naturally and erection dysfunction, and only. On the other hand, an approved generic viagra online pharmacy Nevertheless, you will find numerous risks a part of one of these internet pharmacies. buy viagra online paypal
Fáilte a Chairde Gael

 

Cumann Óige

Bíonn Cumann Óige Ghór an Ghleanna ar gach seachtain in ionad Tulach Mhór i mBaile Andarsan. Titeann an cumann amach óna 6 - 8in oíche Mháirt. Tá an club dírithe ar pháistí idir 8 - 16 bliain d’aois do Gaeilgeoirí óige sa ceantar. Is deis mhaith é seo tuilleadh eolas...»

Na Fáinní!

Tá na scrudatihe ag teacht! An bhfuil sibh réidh? Oíche Déardaoin, 16ú de mhí Béaltaine, beidh ár ndaltaí meán-rang ag iarraidh na fáinní airgid a bhaint amach sna scrúdú béil i Teach na Mona, Béal Feirste. Beir bua gach ceann agaibh! tuilleadh eolas...»

Bliain na Gaeilge

"Táimid ag ceiliúradh na Gaeilge in 2013 ar fud an oileáin agus ag cur na mílte deiseanna úsáide Gaeilge ar fáil don dá mhilliún duine sa phobal a bhfuil Gaeilge ar leibhéil éagsúla acu, chomh maith le daoine a mhealladh leis an nGaeilge a fhoghlaim. Tá idir imeachtaí náisiúnta, imeachtaí sa phobal, comórtais agus tionscadail nua Ghaeilge le bheith ar siúl i rith na bliana." tuilleadh eolas...»
Copyright © Glór an Ghleanna 2013. Glór an Ghleanna are not responsible for outside newsfeeds