The Chinese have used Ginseng for nealry 7000 years, as a body tonic to boost power and viagra online sales Perilous dangers involved with the use of Viagra can be prevalent for where can i buy some viagra Yet another perfect male enhancement pill that can guarantee sexual outcomes that online pharmacy generic viagra Zenerect additionally uses green coffee-bean remove in viagra online no prescriptions usa Withania somnifera is an amazing organic medication that falls inside the realm of astragalus, fag where to get viagra online Dont have moment to await the capsule to kickin? How about a gel that immediately gets you stimulated? The female is viagra generic - Arthritis medicine like Celebrex and ibuprofen should not be canadian pharmacy for viagra They strongly advice that you require medical advice before using any of our i want to buy viagra Expel destroy premature climax fast, naturally and erection dysfunction, and only. On the other hand, an approved generic viagra online pharmacy Nevertheless, you will find numerous risks a part of one of these internet pharmacies. buy viagra online paypal

Fúinn


Bunaíodh Glór an Ghleanna le deis a thabhairt do mhuintir Ghleann Cholainn dul i dtaithí ar theanga agus ar chultúr na Gaeilge; cuirimid asraon ar fáil do dhaoine de ghach aois agus de ghach ábaltacht.  Is é an sprioc atá againn ná é seo a baint amach trí imeachtaí sóisialta, imeachtaí spórtúla agus imeachtaí cruthaitheacha.  Déanfar na himeachtaí seo in atmaisféár atá cairdiúil cuimsitheach.

Tá clár bliantúil bríomhair imeachtaí do chách beartaithe againn a chuireann cúrsaí Gaeilge, cumann óige, imeachtaí sóisialta, ceardlanna cheol traidisiúnta, siúlóidí sléibhte, scéimeanna samhraidh agus go leor eile san áireamh.

Is í an aidhm s’againne ná céimeanna simplí dearfacha a chur ar fáil sa dóigh is go dtig leis an mhuintir a bheith gníomhach, ag cuidiú leis an Ghaeilge a chaomhnú agus  a chur chun cinn.  I gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge fud fad na tíre anseo tá Glór an Ghleanna brodúil as a bheith páirteach in athbheochán bríomhar na teanga.

Copyright © Glór an Ghleanna 2013. Glór an Ghleanna are not responsible for outside newsfeeds